Prihláška na celoslovenský

vedecko-odborný

seminár

Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy

Sninské rybníky

24. – 25. 09. 2020

Registrácia bola ukončena.


Tešíme sa na stretnutie
MSIT, s.r.o. support@msit.sk